ARODAX

Bezpečnostní služby

TLS audit

Moderní internetová komunikace probíhá zabezpečenou, šifrovanou formou pomocí kryptografického prokolu TLS (Transport Layer Security). Díky tomu data, která proudí mezi počítači nelze po cestě zachytit, přečíst a modifikovat. I přesto, že v dnešní době je šifrování standardem, ne vždy je vhodně nastaveno.

Slabé šifry nebo nesprávná konfigurace mohou zapříčinit to, že zabezpečená komunikace může být prolomena a vaše citlivé údaje, jako například přilašovací údaje mohou být zneužité. Naše společnost se dlouhodobě zabývá hardeningem, tedy zvyšováním bezpečnosti, této šifrované komunikace. Prověříme nastavení vašich serverů a aplikací a navrhneme řešení, které zajistí maximální bezpečnost.

Služba je vhodná především pro e-shopy, podnikové informační systémy a aplikace veřejné správy, kde je ze své podstaty nutné mít nakonfigurované zabezpečení na maximální úrovni.

  • Kontrola kvality šifer (některé šifry jsou časem prolomeny a je nutné je nahradit silnějšími).
  • Kontrola správného nastavení automatického zneplatnění TLS certifikátu.
  • Kontrola HTTP hlaviček a cookies.
  • Kontrola správného natavení DNS záznamů CAA.
  • Kontrola platnosti a síly certifikátu.

Výsledkem šetření bude návrh na zlepšení zabezpečení vašich serverů a aplikací. Po jejich implementaci vám garantujeme získání nejvyššího možného hodnocení SSL Labs.

Cena od: 19 500 Kč

Nastavení firewallu

Na vašem serveru nastavíme pravidla pro firewall tak aby byly dostupné pouze ty služby, které jsou nezbytně potřeba. Nastavíme automatickou blokaci nepovolených přístupů na server a automatické upozornění pro administrátory při pokusech o prolomení.

Váš server oskenujeme specializovanými nástroji, které odhalí bezpečnostní rizika a provedeme úpravu tak, aby byla eliminována.

Cena od: 13 000 Kč