ARODAX

Software

Naší specializací je vývoj softwaru pro enterprise a státní sektor. Vyvíjíme aplikace pracující s velikým objemem citlivých dat a složitými výpočty, ke kterým poskytujeme nadstandardní služby ve formě SLA.


Vybrané projekty

LKPR monitor

Simulace leteckého provozu

Pro vzdělávací účely pilotů jsme připravili integraci informačního systému ADS společně s příjímačem letecké komunikace VKV do jednotného výstupu, jehož data lze použít pro simulaci letecké dopravní situace v prostoru okolo Letiště Václava Havla. Piloti tak mohou v rámci výcviku na simulátoru pracovat s reálným leteckým provozem. Řešení zahrnuje jak software tak i specializovaný hardware pro příjem dat z letecké komunikace.

Exekutorská komora ČR

Centrální Evidence Exekucí

Centrální Evidence Exekucí, podle m § 125 zákona č. 120/2001 Sb., především umožňuje zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce, zda byla pravomocně odložena či zastavena.

Exekutorská komora ČR

Dražební portál

Jako dodavatel softwaru pro exekutorskou komoru dodáváme kompletní řešení pro práci s velkými daty, se kterými pracuje centrální evidence exekucí a taktéž jsme vyvinuli dražební portál, splňující legislativní požadavky zákona o elektronických dražbách.

Hradecká Letecká Servisní

Software pro servis letadel

Pro Hradeckou Letištní Servisní, která se specializuje na servis menších letadel Cessna nebo Piper, jsme zrealizovali software pro kontrolu technického stavu jednotlivých letadel. Nyní mají technik i majitel letadla okamžitý přehled o potřebách servisu.

CzechPoint

Propojení poboček

V rámci dílčí aplikace platformy CzechPoint jsme zrealizovali propojení všech poboček veřejné správy skrze API k aplikačnímu back-endu, to vše s požadavkem na zachování kompatibility s proprietárním operačním systémem a minimální hardwarovou náročností.

Český úřad zeměměřický a katastrální

RÚIAN

Vyvinuli jsme moderní alternativu pro práci s územními daty České republiky, která pocházejí z RÚIAN. Oproti standardní implementaci přináší programátorsky přijemnější prostředí, rychlejší odezvu a dosahuje mnohem lepších výsledků v geolokaci.


Proč software od arodaxu

Bez vendor locku

V našem softwaru používáme takřka výhradně komponent pod svobodnou licencí. Nemusíte se tak obávat drahých poplatků za licence a nejste ani svázání žádnými omezujícími smluvními podmínkami. Námi dodaný software je vždy zcela Váš, nikoliv pouze v pronájmu. Jednotlivé součásti softwaru jsou pak vždy jednoduše vyměnitelné a nejsou nikdy vázané na jednoho výrobce.

Servis a podpora - sla

Ke všemu našemu softwaru nabízíme service level agreement (SLA), s neomezenou zárukou podpory a servisu dodaného softwaru po celou dobu platnosti smlouvy. V rámci SLA Vám můžeme zařídit i helpdesk nebo kompletní obsluhu softwaru.

Bezpečnost

Dodržujeme nejvyšší bezpečnostní standardy ochrany kódu i dat. K dodanému softwaru zajistíme i nezávislý bezpečnostní audit.

Dlouholeté zkušenosti

V enteprise sektoru se pohybujeme dlouhá léta, během kterých jsme nasbírali řadu zkušeností. Vyvíjíme systémy, které používají desítky společností, běží na tisících zařízení v režimu vysoké dostupnosti.


Konzultace

Daniel Chodusov